Monday, June 1, 2009

CONTOH ARTIKEL MAKALAH TENTANG HYDRA DAN CIRI-CIRI HIDRA

1. Klas Hydrozoa Ordo Hydroidea Ciri umum : - Hidup : soliter (bebas berdiri sendiri) - Tubuh : silindris = bersifat flexible (eleastis). Panjang + 10-30 mm (Macroscopio) diameter <> - Contoh : Hydra viridis berwarna hijau Hydra American berwarna kelabu - Mulut berfungsi sebagai anus. Disekitar mulut terdapat mutakel-mutakel (antara 6-10) -

0 komentar:


Blogspot Template by Isnaini Dot Com. Powered by Blogger and Supported by Lincah.Com - Bugatti Cars