Friday, June 29, 2007

UJI KUALITAS PEMANFAATAN SUSU MUTU RENDAH SEBAGAI CAMPURAN OLAHAN KERUPUK DENGAN PENAMBAHAN ONGGOK TAPIOKA TERHADAP KADAR PROTEIN KERUPUK

Disusun Guna Memenuhi Persyaratan Kelulusan Mata Kuliah SeminarJurusan BiologiFakultas Keguruan dan Ilmu PendidikanDisusun Oleh :YJURUSAN PENDIDIKAN BIOLOGIFAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKANUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA2007UJI KUALITAS PEMANFAATAN SUSU MUTU RENDAH SEBAGAI CAMPURAN OLAHAN KERUPUK DENGAN PENAMBAHAN ONGGOK TAPIOKA TERHADAP KADAR PROTEIN KERUPUKA.Latar BelakangSusu merupakan

0 komentar:


Blogspot Template by Isnaini Dot Com. Powered by Blogger and Supported by Lincah.Com - Bugatti Cars